Kom gerust eens kijken

Plan een rondleiding

Rekenontwikkeling bij jonge kinderen

Rekenontwikkeling bij jonge kinderen vindt plaats op drie onderdelen: getalbegrip, meten en meetkunde. Wanneer een kind op jonge leeftijd al voorbereidende rekenvaardigheden ontwikkelt, helpt hem dat bij de rekenlessen op de basisschool. In de peuterspeelgroep wordt spelenderwijs aandacht besteed aan rekenvaardigheid. Rond een jaar of twee beginnen kinderen interesse te krijgen in cijfers en dingen waar getallen een rol spelen. Denk maar eens aan een kind dat vol trots twee vingers in de lucht steekt als je hem vraagt hoe oud hij is.

Meisje Buitenschoolse opvang Hummelo

Getalbegrip

Peuters leren de namen van de telwoorden door bijvoorbeeld liedjes te zingen en prentenboekjes te lezen. Ze leren kleine hoeveelheden tellen en vergelijken en ze leren om te gaan met begrippen rond hoeveelheden als meer/minder en veel/weinig. In de peuterleeftijd maken ze kennis met getallen die in het dagelijks leven gebruikt worden, zoals getallen op klokken en tablets. En een peuter doet ervaring op met optellen en aftrekken. Denk maar eens aan het versje Tien kleine kikkertjes.

Maths

Meten

Naast getalbegrip maken kinderen in de peuterfase kennis met meten. Ze vergelijken bijvoorbeeld wie het langste is of wie de meeste limonade in zijn glas heeft. Begrippen als klein, lang, kort, hoog, laag, dik en dun krijgen betekenis. Stap voor stap maken ze kennis met begrippen rondom:

  • Inhoud: ze ontdekken bijvoorbeeld wat leeg en vol is.
  • Gewicht: ze ontdekken bijvoorbeeld het verschil tussen licht en zwaar.
  • Tijd: ze leren de indeling en het verloop van een dag te benoemen en leren begrippen te herkennen die te maken hebben met tijdsbeleving en tijdsbesef.
  • Geld: ze maken kennis met geld en doen ervaring op met begrippen als goedkoop en duur.

 

Meetkunde

Bij meetkunde gaat het om het begrijpen van de twee- en driedimensionale wereld, met alsdoel het ontwikkelen van het ruimtelijke voorstellings- en redeneervermogen. Peuters doen ervaring op met meetkundige begrippen als voor, achter, naast, op, onder en boven. Zo leren ze aan te geven waar iets ligt. Ze leren vormen (cirkel, vierkant, rechthoek en driehoek) te onderscheiden en te benoemen. Ook het bouwen met blokken, het vouwen van papier en het ontwerpen van kettingpatronen draagt bij aan de ontwikkeling van het meetkundig vermogen.

Problemen door rekenachterstand

Bij peuters wordt dus al de basis gelegd voor de latere rekenvaardigheid. Wanneer daar te weinig aandacht aan besteed wordt kan dat gevolgen hebben voor de rekenvaardigheid op latere leeftijd en kan er een rekenachterstand of -probleem ontstaan. Het gevolg kan zijn dat een kind niet goed mee kan komen met de rekenlessen op de basisschool en later zelfs in het voortgezet onderwijs.

Rekenen Foto 2

Nog een vraag voor je mee komt spelen? Stel hem hier!

Neem gerust contact op

    * verplicht veld