Kom gerust eens kijken

Plan een rondleiding

Over Spelenderwijs

SpelenderWijs biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in de gemeente Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. De locaties van de peuterspeelgroepen (PSG) en de buitenschoolse opvang (BSO) zitten onder één dak met de openbare scholen van Stichting IJsselgraaf. SpelenderWijs en IJsselgraaf vallen onder hetzelfde College van Bestuur en dezelfde Raad van Toezicht. Dit betekent dat ons aanbod en samenwerking optimaal gestimuleerd wordt en dat we altijd hetzelfde doel voor ogen hebben: het bieden van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen.

Dat betekent dat onderwijs en opvang steeds meer naar elkaar toe groeien en dat de overgang soepel verloopt. We maken gebruik van elkaars expertise en ervaring om ieder kind de beste ondersteuning en hulp te bieden. Want ieder kind is de moeite waard en verdient het beste.

We werken ook intensief samen met gemeenten en zorgprofessionals, ook zij hebben een belangrijke toegevoegde waarde en maken het mogelijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en voorbereid worden op de toekomst.

Onze waarden

Eigen-Wijs
We bieden opvang op eigen-wijze. We geven elkaar en kinderen ruimte om het anders te kunnen, durven en mogen doen. We willen dat kinderen en medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en het lef hebben om het op hun eigen manier te doen.

Passie
We zijn trots op het werk dat we doen. We leveren met onze deskundigheid, energie en bevlogenheid een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en onszelf. We geven elkaar de ruimte om onze passie te ontdekken en te (be)leven. We begeleiden kinderen in het vinden van hun talenten en passie.

Respect
Binnen SpelenderWijs mag je zijn wie je bent. Dat geldt voor zowel kind als pedagogisch medewerker. We scheppen een veilig klimaat waar aandacht is voor verschillen

Ambitie
We zijn nieuwsgierig en willen veel bereiken. We willen dat iedereen elke dag beter wordt, groeit. We geloven in een levenslang leren, voor onszelf en onze kinderen. We hebben het lef om kritisch naar onszelf te kijken en dat met anderen te delen.

Medewerkers

Meer laden

Bevlogen pedagogisch medewerkers

Onze bevlogen pedagogisch medewerkers begeleiden en ondersteunen kinderen in hun ontwikkeling en in het ontdekken van hun talenten. Zij genieten ervan om kinderen te zien groeien. Maar niet alleen kinderen groeien bij SpelenderWijs, ook onze pedagogisch medewerkers doen dat. Iedere dag weer. Pedagogisch medewerkers volgen regelmatig trainingen en leren van elkaar en door de samenwerking met school. Onze medewerkers doen hun werk met passie en zijn trots.

Aan betrokkenheid ouders hechten we veel waarde

Ouders en medewerkers van de opvang zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van een kind. Daarom hechten we veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. We werken aan een goede en persoonlijke relatie tussen ouders en medewerkers en zorgen voor heldere communicatie.

Peuters Lezen Psg De Woordhof

Bij SpelenderWijs betrekken we jou als ouder op verschillende manieren:

Kennismakings- en intakegesprek
Voordat je kind naar de opvang gaat vindt er een kennismakings- en intakegesprek plaats. In dit gesprek vertellen wij je hoe we werken op de groep, wat onze regels zijn, wie de mentor van je kind wordt en hoe de dagindeling eruitziet. En jij krijgt in dit gesprek natuurlijk alle ruimte om over je kind te vertellen en vragen te stellen.

Overdracht tijdens het halen en brengen
We hanteren vaste breng- en ophaaltijden. Dat zorgt voor de rust in de groep. Tijdens het brengen en halen nemen onze pedagogisch medewerkers alle tijd voor een goede en persoonlijke overdracht. Bij de peuterspeelgroep ben je welkom bij de spelinloop. Door even samen te spelen gaat afscheid nemen vaak heel goed.

Mentor
Jouw kind krijgt een mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van je kind. Hij of zij observeert jouw kind en bespreekt de bevindingen periodiek met jou. En heb je vragen over de ontwikkeling of het welbevinden van je kind of wil je bijzonderheden bespreken? Dan kan je gewoon terecht bij de mentor.

Ouderportaal
Iedere ouder krijgt toegang tot ons ouderportaal. Via dit portaal word je niet alleen op de hoogte gehouden van zakelijke informatie, maar sturen pedagogisch medewerkers je bijvoorbeeld ook leuke foto’s van je kind of andere berichtjes. Andersom kan jij ook eenvoudig contact leggen een medewerker en kan je je kind afmelden als het een keer niet komt. Het ouderportaal is een mooie manier om op afstand mee te kijken met de dag van je kind én in contact te zijn met ons.

10-minutengesprek
We voeren op de peuterspeelgroep en BSO minimaal één keer per jaar een 10-minutengesprek. Aan de hand van het OntwikkelingsVolgModel bespreken we de voortgang en de ontwikkeling van je kind. Op de BSO voeren de pedagogisch medewerkers met de oudste kinderen zelf gesprekjes. En is het nodig of wenselijk? Dan nodigen we ouders uit om hierbij aanwezig te zijn.

Thema- en ouderbijeenkomsten

Regelmatig organiseren we thema- en ouderbijeenkomsten.

Informeren over projectthema’s

Voordat we met een nieuw thema starten ontvang je een brief met informatie over dit thema. We geven praktische tips en ideeën waarmee je je kind thuis kan voorbereiden en stimulerende activiteiten kan ondernemen.

Samenwerking SpelenderWijs en IJsselgraaf

Stichting SpelenderWijs en Stichting IJsselgraaf vormen één bestuur. Dat betekent dat we één organisatie zijn die opvang en onderwijs biedt. Opvang en onderwijs groeien naar elkaar toe en samen werken we naar een situatie waarbij er geen scheiding is tussen onderwijs, opvang, zorg en sport en culturele activiteiten. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten vormen één team en we werken vanuit dezelfde pedagogische visie, cultuur en hebben een gezamenlijke ambitie: ruimte om te groeien. Samen werken we aan een omgeving waarbij kinderen en medewerkers het beste uit zichzelf halen en zich optimaal ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden Dat is prettig, want dat zorgt voor continuïteit en stabiliteit.

Ijsselgraaf

Nog een vraag voor je mee komt spelen? Stel hem hier!

Neem gerust contact op

    * verplicht veld