Kom gerust eens kijken

Plan een rondleiding

Over De Woordhof

Aan de Keppelseweg in Hummelo vind je peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) en BSO De Woordhof. Ben jij op zoek naar kinderopvang in Hummelo voor je peuter of basisschoolkind? Een plek waar je kind met plezier heen gaat en waar het samen met en van anderen leert? Dan is je zoon of dochter van harte welkom bij ons. We zitten samen met basisschool De Woordhof in een gezellig en ruim schoolgebouw.

 • BSO Hummelo
 • Voor kinderen van 2 tot 13 jaar
 • Wij bieden verlengde peuteropvang tot 14.00 uur (eindtijd school). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice
 • Fijne en nauwe samenwerking met basisschool De Woordhof
 • Samen leren, ontwikkelen en plezier maken

Openingstijden

Openingstijden

Verlengde peuteropvang van 8:30 tot 12:30 / 14:00 uur op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Openingstijden

Voorschoolse opvang: 7.30 – 8.30 uur

 

Naschoolse opvang: 14.00 – 18.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Vakantieopvang:  7.30 – 18.00 uur

Buiten Spelen kinderopvang Hummelo
Buiten Spelen Bso Hummelo
Laptop Kinderdagverblijf Hummelo
Meisje Buitenschoolse opvang Hummelo
Peuter Dagkaarten Peuterspeelzaal Hummelo
Peuter Glijbaan Peuteropvang Hummelo
Peuter Lezen kinderdagverblijf De Woordhof
Peuter Trekker Psg De Woordhof
Peuters Buiten Spelen Bso De Woordhof
Peuters Lezen Psg De Woordhof
Peuters Ophalen Kinderdagverblijf De Woordhof
Peuters Kinderopvang De Woordhof Tafel
Peuters Bso De Woordhof
Schrijven Peuterspeelgroep De Woordhof
Voetbal Buitenschoolse opvang De Woordhof
 • Tarieven (Peuterspeelgroep)
 • Tarieven (Buitenschoolse opvang)
 • Werkwijze
 • Downloads

Brutotarieven Peuterspeelgroep

Gezamelijk belastbaar inkomen Bruto uurprijs Netto 1e kind Netto 2e kind
€ 20.000 € 10,25 € 0,44
€ 35.000 € 10,25 € 0,84
€ 50.000 € 10,25 € 1,55
€ 65.000 € 10,25 € 2,21
€ 80.000 € 10,25 € 3,12
€ 95.000 € 10,25 € 4,10

tarieven Peuterspeelgroep

Het uurtarief voor de peuteropvang bedraagt per 1 januari 2024: € 10,25

Er zijn twee mogelijkheden met betrekking tot de bekosting van de Peuteropvang:

Aanvragen kinderopvangtoeslag voor werkende of studerende ouders

Indien beide ouders werkzaam zijn of studeren, komen zij voor de kosten van de peuteropvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvangt je en wat zijn de netto kosten?

Jouw bijdrage per maand is afhankelijk van het inkomen. Hoe lager jouw inkomen, hoe meer toeslag je ontvangt en hoe lager jouw netto kosten. Je ontvangt van ons een bruto factuur die je dient te voldoen nadat je de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst hebt ontvangen. Hieronder vind je een indicatie van de netto kosten per uur bij een aanbod van twee dagdelen a 4 uur per week, op basis van 40 weken per jaar = 27 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Je kan eenvoudig zelf een exacte proefberekening maken via de website van de belastingdienst.

Niet werkende ouders.

De gemeenten waar onze peuterspeelgroepen gevestigd zijn, bieden gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Er wordt gekeken naar het jaarinkomen en afhankelijk daarvan heeft de ouder een eigen maandelijkse bijdrage. Hiervoor geldt dezelfde tabel zoals hierboven of een vergelijkbare tabel. In deze situatie ontvang je van ons een netto factuur die je dient te voldoen, de resterende kosten worden rechtstreeks door de gemeente aan Spelenderwijs vergoed.

Brutotarieven Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang, inclusief 12 weken vakantieopvang Optie: Inclusief studiedagen en/of VSO Jaarpakket 52 weken:

€ 9,57

Naschoolse opvang (NSO) tijdens de 40 schoolweken Jaarpakket 40 weken:

€ 10,60

U heeft bijvoorbeeld een contract voor 40 weken NSO en u wilt losse (vakantie)dagen erbij afnemen VSO en incidentele opvang

€ 11,65
Gezamelijk belastbaar inkomen Bruto uurprijs Netto 1e kind Netto 2e kind
€ 20.000 € 9,57 € 0,83
€ 35.000 € 9,57 € 1,22
€ 50.000 € 9,57 € 1,83
€ 65.000 € 9,57 € 2,40
€ 80.000 € 9,57 € 3,27
€ 95.000 € 9,57 € 4,09

tarieven Buitenschoolse opvang

Hierboven zie je onze BSO-pakketten voor 2024.
Tijdens studiedagen op de school van jouw kind, biedt Spelenderwijs, vanaf minimaal 5 aanmeldingen, een BSO dag van 8.30 – 14.00 uur. Mocht het basispakket van jouw kind op de studiedag vallen dan is jouw kind uiteraard welkom tot 18.00 uur. Deze dagen zijn niet inclusief en de kosten worden een maand later in rekening gebracht, op basis van hetzelfde tarief van het pakket dat je bij ons afneemt. Op een aantal locaties bieden wij ook Voorschoolse opvang van 07.30 – 08.30 uur.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang je en wat zijn dan jouw netto kosten?
Als je minder opvanguren afneemt, stijgt het uurtarief. Dit zijn de bruto tarieven per uur. Als je recht hebt op kinderopvangtoeslag, dan zal jouw netto eigen bijdrage aanzienlijk minder zijn. Hieronder vind je een indicatie van de netto kosten per uur. Deze indicatie is berekend op basis van een jaarpakket van 52 weken 1 middag BSO inclusief vakantieopvang = 23 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het kan voor jou van belang zijn om uit te rekenen met welk pakket je het voordeligst uit bent. Via onderstaande link naar de site van de belastingdienst kun je zelf een proefberekening maken:

Op de site van de belastingdienst kan je zelf een proefberekening maken.

Werkwijze

We baseren ons handelen op de overtuiging dat elk kind de moeite waard is. Aandacht, acceptatie en gezien worden leiden ertoe dat kinderen zich prettig en gewaardeerd voelen. Er is ruimte voor elk kind, ieder met een eigen ontwikkeling, met een eigen manier en tempo. We creëren een omgeving die kinderen motiveert om zich verder te ontwikkelen en dit op meer dan alleen op cognitief gebied. Autonomie en welbevinden zien we als pijlers voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. We willen bijdragen aan het groeien en bloeien van kinderen, zodat zij met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen in de wereld komen te staan.

Op al onze locaties werken wij vanuit één pedagogische visie.

Groei door naar het basisonderwijs op een spelende wijze

Medewerkers

Anouk

- Vestiging De Woordhof -

Ik vind het leuk om op een peuterspeelgroep te mogen werken en word hier helemaal blij van! Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op de groep, en we een leuke en gezellige tijd hebben met mekaar. Peuters zijn erg nieuwsgierig en spelenderwijs leren ze veel bij ons en bereiden ze zich steeds een beetje meer voor op de basisschool.

Carmen

- Vestiging De Horizon, Vestiging De Klimtoren, Vestiging De Wetelaar, Vestiging De Woordhof, Vestiging Hagen, Vestiging Het Noorderlicht, Vestiging Hogenkamp, Vestiging Jan Ligthart, Vestiging Mozaïek -

Als medewerker op de BSO vind ik het heel leuk om kinderen te vermaken, te ondersteunen als iets niet lukt of wanneer het even tegenzit, met ze te koken en activiteiten te doen. Ik speel graag spelletjes waarnaast je goede gesprekken kunt hebben en het kind goed leert kennen. Ik laat kinderen graag iets zelf oplossen, maken, uitproberen en waar nodig hulp kan bieden.

Mila

- Vestiging De Woordhof -

Het mooiste van werken op onze peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang is voor mij de kinderen zien groeien en ontwikkelen. Om hier deel aan uit te mogen maken en ze te mogen ondersteunen in dit proces is geweldig. Ik word er dan ook ontzettend blij van als ze trots mij iets nieuws komen laten zien.

Minke

- Vestiging De Woordhof -

Samen in de kring, samen knutselen en vooral ontdekken én leren! Doordat ik dichtbij ben, voelen ze zich snel veilig, en kunnen ze spelenderwijs gaan groeien. De ochtend is zo voorbij! Na een liedje en soms een knuffel gaan alle peuters met een voldaan gevoel weer naar huis. Dat was weer een leerzame en fijne ochtend!Gelukkig kan ik de ontwikkeling van de kinderen nog volgen wanneer ze 4 jaar zijn en naar de basisschool de Woordhof gaan. De doorgaande lijn binnen school is daarom erg prettig. En niets is fijner wanneer ze dan ook nog onze gezellig BSO bezoeken.

Sebastiaan

- Vestiging De Woordhof, Vestiging De Klimtoren -

Binnen spelenderwijs word ik er blij van om allerlei kinderen van verschillende leeftijden samen te zien spelen, leeftijd maakt hier niet uit en de kinderen zijn samen 1. Ik wil graag mijn bijdrage bieden om kinderen zichzelf verder te laten ontwikkelen door zelf op onderzoek uit te gaan en nieuwe dingen te ervaren. Graag ga ik met de kinderen samen op onderzoek uit hoe werken bepaalde dingen, en wat gebeurt er als je bepaalde dingen doet. Ik werk graag bij spelenderwijs omdat ik ervan geniet kinderen om hun eigen manier te zien ontwikkelen, kinderen hebben allemaal een andere manier van ontwikkelen, doordat ik werk op de BSO zie ik op allerlei verschillende manier hoe kinderen ontwikkelen.

   Leren en ontwikkelen is een sociaal proces

   Samen leren, ontwikkelen en plezier maken vinden we belangrijk bij De Woordhof. Leren en ontwikkelen is een sociaal proces, dus we doen veel samen. We leren met en van elkaar en helpen elkaar als dat nodig is. Onze professionele pedagogisch medewerkers begeleiden jouw kind daar liefdevol bij. Spelenderwijs en natuurlijk passend bij de ontwikkelfase van het kind.

   Peuterspeelgroep

   Bij De Woordhof BSO Hummelo komt jouw peuter in een kleinschalige en huiselijke omgeving terecht. Iedere dag komen er maximaal 16 kinderen spelen. We bieden peuters leuke activiteiten aan in een rijke speel- en leeromgeving. Samen met de basisschool bedenken we thema’s waar we mee gaan werken. En natuurlijk sluiten de activiteiten die bij de thema’s horen aan op de peuterleeftijd. We spelen graag binnen, maar zijn ook vaak buiten te vinden op ons ruime speelplein. Door samen te spelen met leeftijdsgenootjes leert jouw kindje samen te spelen, respectvol te communiceren en te delen.

   Onze peuterspeelzaal in Hummelo biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In dit leerprogramma besteden we extra aandacht aan taalontwikkeling, rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers bij onze peuterspeelzaal in Hummelo zijn speciaal opgeleid om ieder kind op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo te begeleiden. Zo maken alle peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool.

   BSO Hummelo

   Zit jouw kind op de basisschool? Dan is het welkom bij onze voorschoolse, naschoolse en/of vakantieopvang. We hebben een gezellige ruimte in de basisschool die huiselijk oogt. Jouw kind voelt zich zeker bij thuis bij ons. We hebben een ruim aanbod van stimulerend spelmateriaal dat aansluit bij de verschillende leeftijden en interesses. Jouw kind mag meedenken over de activiteiten die we organiseren. Zo krijgt ieder kind op onze BSO Hummelo precies wat hij/zij nodig heeft om zich prettig te voelen. Je vindt ons vaak in de keuken om de lekkerste gerechten te maken die de kinderen zelf bedenken. Maar ook gaan we vaak naar buiten. Heerlijk op ontdekkingstocht in het nabijgelegen bos. In de vakantie bedenken we samen met de kinderen een gevarieerd vakantieprogramma.

   Samenwerking basisschool De Woordhof

   We werken nauw samen met basisschool De Woordhof en zorgen voor een doorgaande ontwikkel- en leerlijn vanaf 2 jaar. We maken gebruik van de expertise van leerkrachten en intern begeleider, we werken aan dezelfde thema’s en nemen met de peuters af en toe een kijkje op de school. Zo voelt de basisschool voor deze groep straks heel veilig en vertrouwd. Omdat de school en de kinderopvang in Hummelo vanuit dezelfde pedagogische visie werkt en onze pedagogisch medewerkers nauw samenwerken met de leerkrachten voelt de overgang voor kinderen die naar de BSO Hummelo gaan heel veilig en vertrouwd.

   Doorgaande ontwikkel- en leerlijn

   We begeleiden ieder kind op onze BSO Hummelo in zijn/haar individuele ontwikkel- en leerlijn. Die doen we op vier domeinen: de sociaal-emotionele vaardigheden, de motorische vaardigheden en op taal– en rekengebied.

   Nog een vraag voor je mee komt spelen? Stel hem hier!

   Neem gerust contact op

    * verplicht veld