Kom gerust eens kijken

Plan een rondleiding

Over De Horizon

Grenzend aan het centrum van Doesburg vind je peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) en BSO De Horizon. Ben jij op zoek naar opvang voor je peuter of schoolkind? Dan ben je van harte welkom bij ons. Samen spelen, leren en leven én plezier maken staat centraal. Onze peuterspeelgroep en BSO zitten samen met Basisschool De Horizon in een ruim schoolgebouw.

 • Kinderopvang in het centrum van Doesburg
 • Voor kinderen van 2 tot 13 jaar
 • Fijne en nauwe samenwerking met basisschool De Horizon
 • Samen leren en samen werken staat centraal

Openingstijden

Openingstijden

Maandag, Dinsdag en Woensdag voorschoolse opvang: 7.30 – 8.30 uur

 

Maandag, Dinsdag en Woensdag naschoolse opvang: 14.00 – 18.00 uur

 

Vakantieopvang: 7.30 – 18.00 uur

Boekenpret Buitenschoolse opvang Doesburg
Buten Spelen Peuteropvang Doesburg
Kleien 3 Psg De Horizon
Kleien Psg De Horizon 2
Kleien Psg De Horizon
Pop Spelen Psg De Horizon
Puzzelen Psg De Horizon
Schminken 2 Bso Horizon
Schminken Bso Horizon
Strijkkralen Bso Horizon
 • Tarieven (Peuterspeelgroep)
 • Tarieven (Buitenschoolse opvang)
 • Werkwijze
 • Downloads

Brutotarieven Peuterspeelgroep

Gezamelijk belastbaar inkomen Bruto uurprijs Netto 1e kind Netto 2e kind
€ 20.000 € 9,12 € 0,38 € 0,38
€ 35.000 € 9,12 € 0,86 € 0,66
€ 50.000 € 9,12 € 1,49 € 1,01
€ 65.000 € 9,12 € 2,16 € 1,40
€ 80.000 € 9,12 € 3,00 € 1,92
€ 95.000 € 9,12 € 4,08 € 2,56

tarieven Peuterspeelgroep

Het uurtarief voor de peuteropvang bedraagt per 1 januari 2023: € 9,12
Peuterspeelgroeparrangement
Alle peuters komen tijdens de 40 schoolweken minimaal twee dagdelen van 4 uur = 8 uur per week. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling, komen twee extra dagdelen. Dit gebeurt altijd op verwijzing van het consultatiebureau. Aan dit 3e en 4e dagdeel zijn kosten verbonden die volledig door de gemeente worden vergoed.
Er zijn twee mogelijkheden met betrekking tot de bekosting van de Peuteropvang:

Aanvragen kinderopvangtoeslag voor werkende of studerende ouders.
Indien beide ouders werkzaam zijn of studeren, komen zij voor de kosten van de peuteropvang in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvangt u en wat zijn dan uw netto kosten?
Uw bijdrage per maand is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe meer toeslag u ontvangt en hoe lager uw netto kosten. U ontvangt van ons een bruto factuur die u dient te voldoen nadat u de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst heeft ontvangen. Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur bij een aanbod van twee dagdelen a 4 uur per week, op basis van 40 weken per jaar = 27 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt eenvoudig zelf een exacte proefberekening maken via de website van de belastingdienst.

Niet werkende ouders.
De gemeenten waar onze peuterspeelgroepen gevestigd zijn, bieden gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Er wordt gekeken naar het jaarinkomen en afhankelijk daarvan heeft de ouder een eigen maandelijkse bijdrage. Hiervoor geldt dezelfde tabel zoals hierboven of een vergelijkbare tabel. In deze situatie ontvangt u van ons een netto factuur die u dient te voldoen, de resterende kosten worden rechtstreeks door de gemeente aan SpelenderWijs vergoed.

Brutotarieven Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang, inclusief 12 weken vakantieopvang Optie: Inclusief studiedagen en/of VSO Jaarpakket 52 weken:

€ 8,40

Naschoolse opvang (NSO) tijdens de 40 schoolweken Jaarpakket 40 weken:

€ 9,30

U heeft bijvoorbeeld een contract voor 40 weken NSO en u wilt losse (vakantie)dagen erbij afnemen VSO en incidentele opvang

€ 10,22
Gezamelijk belastbaar inkomen Bruto uurprijs Netto 1e kind Netto 2e kind
€ 20.000 € 8,40 € 0,88 € 0,88
€ 35.000 € 8,40 € 1,30 € 1,12
€ 50.000 € 8,40 € 1,84 € 1,42
€ 65.000 € 8,40 € 2,44 € 1,75
€ 80.000 € 8,40 € 3,14 € 2,20
€ 95.000 € 8,40 € 4,05 € 2,77

tarieven Buitenschoolse opvang

Hierboven ziet u onze BSO-pakketten voor 2023.
Tijdens studiedagen op de school van uw kind, biedt SpelenderWijs IJsselgraaf, vanaf minimaal 5 aanmeldingen, een BSO dag van 8.30 – 14.30 uur. Mocht het basispakket van uw kind op de studiedag vallen dan is uw kind uiteraard welkom tot 18.00 uur. Deze dagen zijn niet inclusief en de kosten worden een maand later in rekening gebracht, op basis van hetzelfde tarief van het pakket dat u bij ons afneemt. Op een aantal locaties bieden wij ook Voorschoolse opvang van 07.30 – 08.30 uur.

Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvangt u en wat zijn dan uw netto kosten?
Als u minder opvanguren afneemt, stijgt het uurtarief. Dit zijn de bruto tarieven per uur. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan zal uw netto eigen bijdrage aanzienlijk minder zijn. Hieronder vindt u een indicatie van de netto kosten per uur. Deze indicatie is berekend op basis van een jaarpakket van 52 weken 1 middag BSO inclusief vakantieopvang = 23 uur per maand. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het kan voor u van belang zijn om uit te rekenen met welk pakket u het voordeligst uit bent.

Op de site van de belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken.

Wij informeren u graag wat bovenstaande tarieven voor u betekenen en welk aanbod het beste past bij uw opvangbehoefte. Als u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang of als u meer informatie wilt over onze opvangmogelijkheden en onze tarieven, dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0314 – 760 700 of via e-mail: info@kinderopvangspelenderwijs.nl
Graag lichten wij onze tarieven toe of maken voor u een proefberekening. Ook als u samen met uw kind een keertje wilt komen kijken op 1 van onze kinderopvanglocaties dan horen wij dit graag.

U bent van harte welkom!

Werkwijze

We baseren ons handelen op de overtuiging dat elk kind de moeite waard is. Aandacht, acceptatie en gezien worden leiden ertoe dat kinderen zich prettig en gewaardeerd voelen. Er is ruimte voor elk kind, ieder met een eigen ontwikkeling, met een eigen manier en tempo. We creëren een omgeving die kinderen motiveert om zich verder te ontwikkelen en dit op meer dan alleen op cognitief gebied. Autonomie en welbevinden zien we als pijlers voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. We willen bijdragen aan het groeien en bloeien van kinderen, zodat zij met een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen in de wereld komen te staan.

Op al onze locaties werken wij vanuit één pedagogische visie.

Groei door naar het basisonderwijs op een spelende wijze

Medewerkers

Beate

- Vestiging De Horizon -

Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich bij de BSO veilig en thuis voelen. Daarom zorg ik voor een gezellige ruimte en veel persoonlijke aandacht voor de kinderen, maar daarnaast ook voor hun ouders. Ondanks een vaste structuur is er geen middag hetzelfde. Als een kind aan het einde van de middag eigenlijk niet naar huis wil, weet ik dat het zich veilig heeft gevoeld en het naar de zin heeft gehad. Dit zorgt ervoor dat ik elke dag weer met veel plezier naar mijn werk ga.

Carmen

- Vestiging De Horizon, Vestiging De Huet, Vestiging De Klimtoren, Vestiging De Wetelaar, Vestiging De Woordhof, Vestiging Hagen, Vestiging Het Noorderlicht, Vestiging Hogenkamp, Vestiging Jan Ligthart, Vestiging Mozaïek -

Als medewerker op de BSO vind ik het heel leuk om kinderen te vermaken, te ondersteunen als iets niet lukt of wanneer het even tegenzit, met ze te koken en activiteiten te doen. Ik speel graag spelletjes waarnaast je goede gesprekken kunt hebben en het kind goed leert kennen. Ik laat kinderen graag iets zelf oplossen, maken, uitproberen en waar nodig hulp kan bieden.

Indy

- Vestiging De Horizon -

Jantineke

- Vestiging De Horizon -

Mijn naam is Jantien, moeder van 3 volwassen kinderen, en oma van 3 kleinkinderen. Wat vind ik het een voorrecht om voor jou peuter te mogen zorgen in onze uitdagende en gezellige peuterspeelzaal! Dat geeft vertrouwen, en daarom vind ik het ook belangrijk om -niet alleen met jou kindje- maar ook met jou als ouder een goede band op te bouwen. Zo kan ik goed inspelen op wat jouw peuter nodig heeft. Ik geniet ervan wanneer je kind lekker in zijn vel zit, en zich zo spelenderwijs verder kan ontwikkelen. En weet je waar ik helemaal blij van wordt? Wanneer alle kinderen enthousiast reageren op een activiteit of verhaal, en ze niet in de gaten hebben dat ze ondertussen heel wat aan het leren zijn...

Margriet

- Vestiging De Horizon -

Wat er ook speelt in ons land, laat het vooral de kinderen zijn. Want . . . kinderen zijn zo puur, kunnen overal het goede van inzien. Zij dwingen me regelmatig tot omdenken en relativeren. Wat een voorrecht dat ik een tijdje mee mag ‘wandelen’ in het leven van deze jonge mensjes, met ouders die hun kind aan mij toe vertrouwen. De kunst om tijdens spel emoties te herkennen en het beste te zoeken, de kinderen laten zien wie ze zijn en op het juiste moment een handje te helpen. Dit alles binnen een betrokken team. Mooi!

Stefanie

- Vestiging De Horizon -

   Samen leren en samen werken

   Bij De Horizon hebben we oog voor ieder kind. We spelen, leren en leven samen. We houden rekening met elkaar, helpen elkaar en leren van elkaar. Onze pedagogisch medewerkers helpen jouw kind vertrouwen te krijgen in zichzelf en in anderen. Zo durven ze uitdagingen aan te gaan en fouten te maken. We doen er alles aan om jouw kind te helpen zich breed te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. We vinden het belangrijk dat ieder kind een goed zelfbeeld ontwikkelt en leert dat het zelf keuzes kan maken. En dat doen we natuurlijk spelenderwijs en passend bij de ontwikkelingsfase van het kind.

   Peuterspeelgroep

   Bij De Horizon komt jouw peuter in een kleinschalige en huiselijke omgeving terecht. Iedere dag komen er maximaal 16 kinderen spelen. We bieden peuters leuke activiteiten aan in een rijke speel- en leeromgeving.
   Onze peutergroep biedt voor- en vroegschoolse educatie. In dit leerprogramma besteden we extra aandacht aan taalontwikkeling, rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om ieder kind op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo te begeleiden. Zo maken alle peuters een zo goed mogelijke start op de basisschool.
   We begeleiden ieder kind in zijn individuele ontwikkel- en leerlijn. Die doen we op vier domeinen: de sociaal-emotionele vaardigheden, de motorische vaardigheden en op taal– en rekengebied.

   BSO

   Basisschoolkinderen zijn welkom bij onze voorschoolse, naschoolse en/of vakantieopvang. We vangen de kinderen op in een huiselijke BSO-ruimte in de basisschool. Jouw kind voelt zich zeker thuis bij ons. We hebben een ruim aanbod van stimulerend spelmateriaal dat aansluit bij de verschillende leeftijden en interesses. En jouw kind mag meedenken over de activiteiten die we organiseren. In de vakanties bedenken we samen met BSO De Wetelaar een uitdagend vakantieprogramma.

   Samenwerking basisschool De Horizon

   We werken nauw samen met basisschool De Horizon en zorgen voor een doorgaande ontwikkel- en leerlijn vanaf 2 jaar. We maken gebruik van de expertise van leerkrachten en intern begeleider, we werken aan dezelfde thema’s en nemen met de peuters af en toe een kijkje op de school. Zo voelt de basisschool voor deze groep straks heel veilig en vertrouwd. Omdat de school en de opvang vanuit dezelfde pedagogische visie werkt en onze pedagogisch medewerkers nauw samenwerken met de leerkrachten voelt de overgang voor kinderen die naar de BSO gaan heel veilig en vertrouwd.

   Nog een vraag voor je mee komt spelen? Stel hem hier!

   Neem gerust contact op

    * verplicht veld