Kom gerust eens kijken

Plan een rondleiding

Taalontwikkeling bij jonge kinderen

Taalontwikkeling is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken. Taalontwikkeling is heel belangrijk voor de gehele ontwikkeling van kinderen. Ze hebben taal nodig om te leren communiceren met anderen, om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, om logisch te kunnen redeneren en om problemen op te lossen. Voor een goede taalontwikkeling is het taalaanbod uit de omgeving belangrijk, want door contact te hebben met anderen (thuis en op school) leren kinderen een taal. Wanneer het taalaanbod goed is, wordt het kind steeds vaardiger in de verschillende aspecten van taal, waaronder woordenschat en het gebruik van grammaticale en communicatieve regels.

Lezen Banner

Taalontwikkeling begint al vroeg

Taalontwikkeling begint al vroeg. In het eerste levensjaar begint een kind te brabbelen en aan het einde van dit jaar herkennen ze woorden en reageren ze op de betekenis ervan, door bijvoorbeeld te kijken en te wijzen. Vanaf ongeveer een jaar zeggen ze de eerste woordjes die ze vervolgens kunnen samenvoegen tot korte zinnen. In de peuter- en kleuterleeftijd vindt er een explosieve ontwikkeling van taal plaats. De woordenschat breidt zich heel snel uit. Wist je dat een driejarige bijvoorbeeld gemiddeld al 1250 woorden begrijpt en 1000 woorden kan zeggen? Op vijfjarige leeftijd maken vooral de grammaticale en klankontwikkeling een snelle groei door en wordt de verstaanbaarheid groter.

Taal Icon

Taalbegrip en taalproductie

We maken in taalontwikkeling onderscheid tussen taalbegrip (het kind begrijpt wat er gezegd wordt) en taalproductie (het kind kan taal gebruiken om te communiceren). Het is belangrijk dat beide aspecten aandacht krijgen. Is dat niet het geval, dan heeft dat consequenties voor de communicatiemogelijkheden van het kind en voor de verdere ontwikkeling in de toekomst.

Ontwikkelachterstand door taalachterstand

Wanneer een kind niet goed begeleid wordt in de taalontwikkeling kan het achterstanden ontwikkelen op verschillende vlakken, zoals problemen bij begrijpend lezen en rekenen. Maar ook kan een taalachterstand op sociaal-emotioneel en persoonlijkheidsontwikkeling problemen geven.

Begrijpend luisteren

Door het stellen van stimulerende denkvragen geef je het kind de opdracht om gericht te luisteren, en zo op zoek te gaan naar informatie die mondeling wordt aangeboden, bijvoorbeeld tijdens het voorlezen van een boek.

Mondelinge taalvaardigheid

Bij mondelinge taalvaardigheid gaat het om drie aspecten: gesprekken kunnen voeren, luisteren, en spreken.

Veel aandacht aan taalontwikkeling in de peuterspeelgroep bij SpelenderWijs

We zien op jonge leeftijd al grote verschillen in de taalvaardigheid. Op spelenderwijze begeleiden onze pedagogisch medewerkers kinderen in hun taalontwikkeling. En als er sprake is van een taalachterstand, dan wordt dat op tijd opgemerkt en bieden we een in de vorm van een Voorschoolse programma extra tijd en aandacht aan. Dat programma richt zich onder andere op taalontwikkeling. We helpen kinderen hun woordenschat uit te breiden en stimuleren beginnende geletterdheid. Zo heeft iedere kind de kans zich optimaal te ontwikkelen en kan het zonder taalachterstand naar de basisschool.

Nog een vraag voor je mee komt spelen? Stel hem hier!

Neem gerust contact op

    * verplicht veld